Diş Kliniği Aydınlatma Metni
Kurumsal Kvkk
Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla EDİBOĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz; Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuki İşlemlerinin Yerine Getirilmesi, Tıbbı Teşhis, Tedavi ve Bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak;

 • 1-) Banka Bilgileri
 • 2-) Hasta Yakını Bilgisi
 • 3-) İmza
 • 4-) Fiziksel Mekan Güvenliği
 • 5-) Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • 6-) Hukuki İşlem
 • 7-) İletişim
 • 8-) Kimlik
 • 9-) Mesleki Deneyim
 • 10-) Müşteri İşlem
 • 11-) Özlük
 • 12-) Pazarlama
 • 14-) Sağlık Bilgileri

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Ticaret İlişkisi, Ticaret Sözleşmesinin Varlığı, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi ve Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebepleri kapsamında;

 • Yetkili kurum ve kuruluşları,
 • Adli Makamlar,
 • Bankalar,
 • Tedarikçi kişiler ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kuruluşumuzca Kişisel Verileriniz; yazılı sözlü veya elektronik olarak tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Ticaret Sözleşmesinin Varlığı, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati, Kanunlarda Öngörülmesi ve Hukuki Yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; REŞATBEY MAHALLESİ 62001 SOKAK NO:28A SEYHAN ADANA adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

“Gülüşünüzün Güzelliğine Kendiniz Karar Verin”

Primedent’te profesyonel gülüş tasarımıyla özgürce ve doyasıya gülüşler sizleri bekliyor!